[ Bijlwerk ]


INHOUD :
- Het gebruik van een bijl
- Slijpen van een bijl
- Kappen van bomen
- Verwijderen van takken
- Splijten van blokken
- Gebruik van een flexibele zaag

Het gebruik van een bijl :
Gebruik een bijl op een manier die voor jou prettig is, en zwaai hem, terwijl je hem stevig vasthoudt, in een boog die voor jouw gevoel natuurlijk is, ALTIJD van je lichaam, handen en benen af. Wees er zeker van dat als je de boom, of ander punt dat je wil raken, mist en de bijl doorzwaait, je niet jezelf of iemand anders kan raken. Gooi een bijl NOOIT op de grond. Doe het blad in een schede of begraaf het in een blok hout. Steek (of werp) hem niet in de grond, daar wordt de bijl bot van.

- Terug naar "Inhoud"
Slijpen van een bijl :
Een botte bijl is niet beter dan een slechte hamer - houd hem scherp, dat zal energie sparen. Een vijl is het beste hulpmiddel om bramen weg te werken, en een slijpsteen voor het aanzetten van de snijrand. Een vijl is een gereedschap dat slechts in één richting werkt - alleen wanneer je hem van je af duwt, niet wanneer je hem naar je toe trekt.
 1. (a) Plaats het bijlblad tussen een boom-stam en een paaltje. Probeer het blad altijd naar binnen toe, van de snijrand af, aan te scherpen om bramen te voorkomen.
 2. (b) Gebruik eerst een vijl of een ruwere steen om bramen te verwijderen.
 3. (c) Werk daarna met een gladdere steen, in een cirkelvormige beweging. Trek de steen niet van de snijrand af. Druk hem OP het blad.
 4. Draai de bijl om. Herhaal het proces en maak nu de cirkelvormige beweging in tegengestelde richting.


- Terug naar "Inhoud"Kappen van bomen :
Zie of er boven je hoofd dode takken of wespennesten zijn die naar beneden kunnen vallen en je verwonden. Verwijder takken of klimop die je slag kunnen afbuigen. Als wortels of de stam onderaan breder uitlopen, bouw dan een verhoging om een deel van de stam dat een kleinere diameter heeft, te bereiken en zodoende je werk te verlichten. De verhoging moet stabiel zijn, en je moet er snel af kunnen springen als de boom in de verkeerde richting valt ! Werk op een comfortabele hoogte en probeer omlaag te kappen, onder een hoek van 45 graden, hoewel af en toe een rechte slag nodig is om de inkeping leeg te maken.

 1. Hak een inkeping, 45 graden aflopend, aan beide zijden van de boom, op een lager punt aan de zijde waarheen je de de boom wilt laten vallen.
 2. De inkeping moet niet dieper dan de helft van de boom zijn voordat je aan de andere kant begint.

- Terug naar "Inhoud"Als twee mensen aan tegengestelde zijden aan het werk zijn, is dit vooral bijzonder belangrijk. Een overhellende stam of een boom met de meeste takken aan één kant zal vallen in de richting van zijn gewicht, ongeacht de positie van de inkepingen. Een gestaag ritme van slagen met de bijl is effectiever dan te proberen een paar grote slagen toe te brengen. Als je teveel kracht op je bijl wil zetten, raakt je je doel minder precies en word je snel moe. Laat het gewicht van de bijl het werk doen.


 1. Het afwisselen van de hoek waaronder je kapt zal voorkomen dat de bijl vast blijft zitten.
 2. (a) Een te steile hoek doet de bijl langs de stam afglijden.
  (b) Haaks erop is niet efficiënt of maakt dat de bijl blijft vastzitten.
  (c) Werk onder een hoek van +/- 45 graden.

Verwijderen van takken :

(a) Snijd takken af vanaf de buitenkant van de vork, (b) niet vanaf de binnenkant.

- Terug naar "Inhoud"


Splijten van blokken :

(a) Ga achter een groot blok staan, met de voeten ver uit elkaar. Zwaai de bijl tegen de andere kant van het blok dan waar u staat. (b) Hak NIET omlaag.
(c) Splijt een kleinere stam of tak door hem schuin tegen een ander blok te zetten. PLAATS JE VOET ER NIET OP.
(d) Een alternatieve methode: houd een kleiner blok of tak tegen de snijkant van de bijl en breng beide tegelijk omlaag op een groter blok. (Niet proberen als het blok te kort is.)
(e) Als u in twijfel verkeert, splijt grotere blokken dan met een wig en een stuk steen. HOUD NOOIT EEN BLOK MET JE HAND OVEREIND TERWIJL JE HET MET EEN BIJL PROBEERT TE SPLIJTEN !!


Gebruiken van een flexibele zaag :

 1. (a) Gebruik een flexibele zaag altijd zo dat de snee ruimer wordt voor de zaag, (b) anders komt hij klem te zitten.


 2. (c) Houd de draad te allen tijde gespannen, trek er aan in een rechte lijn, (d) nooit onder een hoek.
 3. Als u met twee mensen werkt, moet het ritme zorgvuldig worden gehandhaafd.


 4. (e) Als er een kink in de zaag ontstaat, kan hij breken.


 5. (f) Wanneer u alleen werkt, is het gewoonlijk gemakkelijker een stam door te zagen door hem omhoog te trekken. Ondersteun het blok om het van de grond af te houden en zet het schuin om de snee open te houden.


 6. (g) Of zaag een tak af boven uw hoofd. Dit kan natuurlijk gevaarlijk zijn.
 7. Zeer hoge takken kunnen worden verwijderd door lijnen te binden aan de handvaten van de flexibele zaag om hem extra lang te maken. Dit is gevaarlijk. Houd de tak goed in de gaten en sta klaar om opzij te springen.